Vijesti

Završeno asfaltiranje dionice puta u kanjonu Tare

11.11.2022 | 14:55 Završeno asfaltiranje dionice puta u kanjonu Tare

U kanjonu Tare završeno je asfaltiranje dionice puta Hum-Brštanovica u dužini od tri i po kilometra, pa je sa ranije asfaltiranom dionicom sada pod asfaltom pet i po kilometara ove putne komunikacije. Sredstva za ovu namjenu u iznosu od 454.300 KM sa PDV-om obezbijedila je Vlada Republike Srpske.

U opštinskom Odjeljenju za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove kažu da je asfaltiranje urađeno u okviru projekta izgradnje i modernizacije putne mreže na području Foče.
-Radovi su urađeni u dvije faze koje su obuhvatile najprije pripremne radove, a potom i presvlačenje puta asfaltnom završnom podlogom. U prvoj fazi radova urađena su četiri cjevasta propusta promjera fi-300 i fi-500, ukupne dužine 26 metara, te odvodni kanali cijelom dionicom puta-rekao je načelnik Odjeljenja Ranko Popović.


Prema njegovim riječima, vođeno je računa da radovi budu kvalitetno urađeni, kako zbog konfiguracije terena oborinske vode ne bi uništile asfaltirani put.
Popović je najavio da će lokalna uprava u narednoj godini kroz opštinski budžet i ostale izvore finansiranja planirati sredstva za asfaltiranje još jednog dijela puta desnom obalom Tare, da bi poboljšali stanje na ovom putnom pravcu važnom za razvoj turizma.


Radovi su povjereni fočanskom reduzeću „Srbinjeputevi“.
Ukupna dužina puta desnom obalom Tare, od Huma do Brštanovice, je 19 kilometara.

Izvor: Radio Foča

Podijelite vijest: